Интегрирани домашни системи

Всяка интегрирана система дава възможност за свързване, управление и наблюдение на целия Ви дом или части от него. Боравенето с все повечето на брой и по-сложни уреди и системи може да бъде изцяло поверено на централния контролер на интегрираната система и да бъде сведено до натискането на няколко бутона.

Всички повтаряеми и зависещи от едни и същи условия дейности във вашия дом или градина могат на практика да бъдат автоматизирани. Интегрираната система ще Ви избави от постоянния стрес, създаван от съжителството Ви със все по-комплицирана техническа среда в дома Ви и ще Ви даде възможност да се насладите на “простите” неща в живота – добър филм, завладяваща музика, хубавото време навън, домашния уют …

Ето и няколко възможности:

  • Включване на алармата и спускане на всички външни ролетки, когато напускате жилището;
  • Автоматично отваряне на пердетата, когато ставате;
  • Включване на телевизора или звуковата система когато някой влезе в помещението;
  • Автоматично изключване на осветлението при напускане на жилището;
  • Намаляване височината на водната струя на фонтана в градината при поява на вятър;
  • Изпращане на SMS при нарушаване на целостта на жилището

Всички повтаряеми и зависещи от едни и същи условия дейности във вашия дом на практика могат да бъдат автоматизирани. Това ще ви избави от стреса да боравите с многобройните системи и да си осигурите така желания комфорт.

Интеграцията в домашна среда има два аспекта – интеграция на домашното кино (проектори или монитор, звукова система, екран, щори или пердета, осветление) или интеграция на цялата жилищна площ. По принцип технически ограничения няма – всичко зависи от вашата изобретателност…

Свържете се с нас за повече информация

Comments are closed.