Интегрирани системи за обучение

Интегрираните системи в образованието стават все по-усъвършенствувани и жизнено необходими за постигане на качествен процес на обучение.

Може да се приеме като даденост наличието на все по сложни технически средства в лекционната зала – компютри, проектори, екрани, аудио-визуална система, интерактивна бяла дъска…

Дори за технически обучен персонал е трудно и стресиращо боравенето с толкова много и разнообразна техника. А какво да кажем за преподавателите, повечето от които не е и необходимо да притежават технически умения – достъпът им до такива системи често води до загуба на ценно време и дори до демотивация и стремеж да се избегне работата с новите устройства.

И тук на помощ идват интегрираните системи – обединявайки и правейки лесно боравенето със системите…

Ето и няколко възможност:

  • Включване на цялата система в залата в необходимия режим, – презентация, лекция, прожекция или общ режим. В сценария могат да участвуват всички устройства в залата проектор, компютър,електрическия екран, осветление, климатична система, звукова система видео система, интерактивна бяла дъска…
  • Централизирано управление на всички проектори и дисплеи в сградата включване и изключване в определени часове;
  • Видеоконферентните връзки дават възможност за контакти на разстояние, което неимоверно разширява възможностите за обучение…
  • Автоматично изключване на осветлението при напускане на залата;
  • Следене на устройства и хора, системата може във всеки момент да ви покаже местоположението им в сградата;
  • Изпращане на SMS при изключване на определено устройство (проектор);
  • Медиа-сървър дава възможност за управление и показване на аудио-визуално съдържание на различни точки в сградата в реално време.

Интегрираната система в образованието може многократно да увеличи ефективността на процеса и да оптимизира използуването на техническите средства…

Свържете се с нас за повече информация

Comments are closed.